מסכת מגילה דף כז עמוד ב Rocket League

טיול מברלין לאמסטרדם
טיול מאורגן לאמריקה לצעירים