• מצוות קריאת שמע שחרית וערבית

מפת ירושלים רחוב יפו 30